ABSTRATO COM CORES PROGRAMADAS
A pintura abstrata necessita equilibrio e harmonia entre as cores. Nesta aula o aulno aprenderá progamar as cores
e o espaço a ser trabalhado.